Kasper Salin

Författare
Kasper Salin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms stadsmus., Svanberg 1984 Sverige, Stockholm, Växjö [32] sidor. ill. 21 cm