Kasper Salinpriset 1998-2001 = - The Kasper Salin Prize 1998-2001

Författare
(Fotografer / photographers: Gunnar Bergkrantz ... översättning / translation: William M Pardon, Roger Tanner.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkitektur, Trydells 2002 Sverige, Stockholm, Laholm 120 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 28 cm