Kasper Salinpriset 1998 - The Kasper Salin prize 1998

Författare
(Utgiven av SAR - Svenska arkitekters riksförb. fotografer/photographers: Åke E:son Lindman ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkitektur 1998 Sverige, Stockholm 30 sidor. (32 s) : färgill. 27 cm 91-86050-45-1