Kasper Salinpriset 2000 = - the Kasper Salin Prize 2000

Författare
(Utgiven av SAR - Svenska arkitekters riksförbund fotografer / photographers: Ole Jais ... översättning / translation: Bill Pardon)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkitektur 2000 Sverige, Stockholm 32 sidor. : ill. (huvudsakligen i färg) 27 cm 91-86050-53-2