Kasper Salinpriset 2000 = - the Kasper Salin Prize 2000

Författare
(Utgiven av SAR - Svenska arkitekters riksförbund fotografer / photographers: Ole Jais ... översättning / translation: Bill Pardon.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkitektur, Trydell 2000 Sverige, Stockholm, Laholm 32 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 27 cm