Kasper Salinpriset 2001 = - The Kasper Salin Prize 2001

Författare
(Utgiven av SAR - Svenska arkitekters riksförbund fotografer / photographers: Ulf Celander ... översättning / translation: William M Pardon)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkitektur 2001 Sverige, Stockholm 32 sidor. : ill. (huvudsakligen i färg) 27 cm 91-86050-57-5