Kasper Salinpriset 2001 = - The Kasper Salin Prize 2001

Författare
(Utgiven av SAR - Svenska arkitekters riksförbund fotografer / photographers: Ulf Celander ... översättning / translation: William M Pardon.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkitektur, Trydells 2001 Sverige, Stockholm, Laholm 32 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 27 cm