Kasper Salinpriset - 1962-1986

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Byggförl., Bohusläningen cop. 1987 Sverige, Stockholm, Uddevalla [72] sidor. ill. 14 cm