Kassabok för lanthushåll

Författare
Harald Åkerstein
(Utarb.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1934? Sverige, Gävle
Skolförlaget 1925 Sverige, Gävle 15 sidor. + Anteckn.-bok. 14 sidor.