Katalog öfver Centralanstaltens husdjursafdelnings utställning vid 21. Allm.svenska landtbruksmötet i Örebro 1911 jämte en sammanfattning af de viktigaste försöksresultaten

Författare
Allmänna svenska lantbruksmötet
(Sammanställd af Nils Hansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1911 Sverige, Stockholm 22 sidor. : ill., diagr.