Katalog över Hardemo komm. ungdomsklubbs bibliotek - Upprättad 1922

Författare
Hardemo kommunistiska ungdomsklubbs bibliotek
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1922 Sverige, Kumla