Katalog över Thorsten Laurins samling av måleri och skulptur

Författare
Ragnar Hoppe
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Th. Laurin 1936 Sverige, Stockholm xiij, [1], 219 sidor., 130 pl.-bl. ill.