Katalog över Uppsala domkyrkas skrudkammare

Författare
Agnes Branting
(Upprättad av Agnes Branting)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Domkyrkans visningskassa i distr. 1949 Sverige, Uppsala 22,(1)s.,16 pl.-bl.
Almqvist & Wiksell 1939 Sverige, Uppsala 23s.,16 pl.-bl.
Almqvist & Wiksell 1932 Sverige, Uppsala 24s.,16 pl.-bl.