Katalog öfver Ervalla sockens boksamling - Upprättad 1890

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1890 Sverige, Nora