Katanga - svensk FN-trupp i Kongo 1961-62

Författare
Jonas Wærn
(Jonas Wærn.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlantis, Kristianstads boktr. 1980 Sverige, Stockholm, Kristianstad 483 sidor. ill., kart. 22 cm