Katastrofmedicinska studier i Israel, oktober 1973

Författare
Torsten Silander
(Torsten Silander & Per Erik Wiklund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Sverige, Stockholm [6], 81 sidor., [16] pl.-bl., [1] kartbl. ill.