Katekismusehdotuksen tausta ja perustelut - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen 15.2.1995 valitseman kristinoppikirjoittajan mietintö

Författare
Eero Huovinen
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kirkkohallitus 1998 Finland, Helsinki 37 sidor. 21 cm