Katrinetorp - dokumentation av tapeter och väggmålning : del av fastigheten Lockarp 44:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun, Skåne län : byggnadsantikvarisk dokumentation

Författare
Kerstin Börjesson
(Kerstin Börjesson och Olga Schlyter)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Enheten för kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö cop 2006 Sverige, Malmö 13 sidor. : ill.