Kattkalln mormor - på venjansmål

Författare
Rut Olsson
(Karin Wennberg och Påls Linnea Jonsson)
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
R. Olsson 2008 Sverige, Älvdalen 32 sidor. : ill.