Kautokeino-dokumentene - 177 arkivsaker om prosessene i 1851-1867 mot 48 flyttsamer fra Kautokeino

Författare
(Ved Magnar Mikkelsen og Kari Pålsrud)
Genre
Källmaterial
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Albatross 1997 Norge, Veidnesklubben 391 sidor. 82-91038-01-5