Kemi Kurs B

Författare
Anders Henriksson
(Anders Henriksson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 2002 Sverige, Malmö 288 sidor. ill. (huvudsakligen i färg)