Kemikalier på gott och ont - en fallstudie på textilindustrin

Författare
J. Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1981 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 54 sidor., 39 ref.