Kemins grunder 2

Författare
Lars Dahlstrand
(Lars Dahlstrand och Håkan Leyon)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Na-förlaget 1970 Sverige, Göteborg 109 sidor. : ill.