Kemisk apparatteknik - systemet luft-vatten och torkning

Författare
Leif Berndtsson
(Leif Berndtsson, Christer Svensson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högskola, Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik 1990 Sverige, Göteborg 136 sidor. : diagr., tab.
Chalmers tekniska högskola, Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik 1986 Sverige, Göteborg 136 sidor. : diagr., tab.