Ken Holt och bankrånet - berättelse för pojkar

Originaltitel
The black thumb mystery
Författare
Bruce Campbell, pseud. för Samuel Epstein
(Bruce Campbell övers. av Anders Linder)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1953 Sverige, Stockholm 126 sidor.