Ken Holt och järnskrinets hemlighet

Originaltitel
The mystery of the iron box
Författare
Bruce Campbell, pseud. för Samuel Epstein
(Bruce Campbell övers. av Eric Zedig)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1957 Sverige, Stockholm 187 sidor.