Ken Holt och tågplundrarna

Författare
Bruce Campbell, pseud. för Samuel Epstein
(Bruce Campbell övers. av Anders Linder)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1957 Sverige, Stockholm 187 sidor.