Kenneth Gustavsson - the magic bar

Författare
Kenneth Gustavsson
(Text och curator: Thomas Wågström.)
Genre
Utställningskataloger
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Konsthallen Hishult 2019 Sverige, Hishult 30 sidor huvudsakligen illustrationer