Keramik & porslin i Sverige genom 7000 år - från trattbägare till fri keramik

Författare
(Redaktör: Bengt Nyström redaktionsråd: Jan Norrman, Annika Tegnér medarbetare: Katarina Botwid och 12 andra.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson 2015 Sverige, Stockholm, Estland 397 sidor. ill. 28 cm 978-91-7331-731-3