Kerk-boek vervattende - 1. De Kleyne Catechismus Lutheri. 2. De confessie van Augsburg. 3. De historie van het lijden en sterven onses Heeren Jesu Christi. 4. De gewoonlyke kerkgebeden. 5. Het formulier van den H. Doop. &c. 6. Het forumlier van de absolutie. 7. Het formulier van het H. Avondmaal

Målgrupp
Allmänhet
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
A. en H. Bruyn 1734 Nederländerna, Amsterdam 322 sidor.