Kerstin Cmelka

Författare
Kerstin Cmelka
(Herausgeber, Sandro Droschl, Isabelle Busch und Franziska Solte Texte, Lars Gustaf Andersson ... et al. Übersetzungen, Ann Cotten and others)
Genre
Utställningskataloger, Bibliografi
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verlag für moderne Kunst 2013 Tyskland, Nürnberg 304 pages : illustrations (chiefly color) 23 cm. 978-3-86984-442-8