Kerstin Hesselgren - den gränsöverskridande politikern : en biografi

Författare
Renée Frangeur
(Reneé Frangeur.)
Genre
Biografier, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson 2013 Sverige, Stockholm, Lettland 190 sidor. ill. 25 cm 978-91-7331-561-6