Key Aspects of German Employment and Labour Law

Författare
(Edited by Jens Kirchner, Pascal R. Kremp, Michael Magotsch.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Berlin Heidelberg, Imprint: Springer 2018 Tyskland, Berlin, Heidelberg XXV, 420 sidor. online resource. 978-3-662-55597-2