Keys to the new nation - cultural cooperation between Sweden and South Africa

Författare
Eva Vaihinen
(Text: Eva Vaihinen, Helene Thornblad, Cathrine Terreros)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sida's culture and media division 1998 Sverige, Stockholm 15 sidor. : ill. 91-586-6088-7