Khazars or "Saltovo-Majaki Culture"? Prejudices about Archaeology and Ethnicity

Författare
Bozena Werbart
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Arkeologiska Samfundet 1996 Sverige