Kila kyrka - takomläggning - antikvarisk rapport : Kila prästgård 1:26, Kila socken, Västmanland

Författare
Boel Melin
(Boel Melin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2010 Sverige, Västerås 25 sidor. ill. 978-91-86255-93-0