Kila kyrka - antikvarisk kontroll : Kila prästgård 1:26, Kila socken, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2009 Sverige, Västerås 15 sidor. ill., kartor 978-91-86019-75-4