Kinder-Szenen - små dramatiska stycken : utgivna och försedda med ordlista

Författare
Maja Pettersson
(Maja Pettersson och Signe Lagerström ill.: S. Aspelin)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Drama
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1925 Sverige, Stockholm 80 sidor. : ill.