Kinder-Szenen - Små dramatiska stycken utg. och försedda med ordlista

Författare
Maja Pettersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. bokförl. 1944 Sverige, Stockholm 79,(1)s
Sv. bokförl., Bonnier 1939 Sverige, Stockholm 79,(1)s
Bonnier 1928 Sverige, Stockholm 79,(1)s