Kinesisk vardag

Författare
Klas Gustafson
(Förf.: Klas Gustafson, Kin Hanes.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svensk-kinesiska vänskapsförbundet, Ordfront 1973 Sverige, Göteborg, Göteborg 69 sidor illustrationer