Kirilometodievska bibliografija, 1940-1980

Författare
Ivan Dujčev
(Iv. Dujčev, A. Kirmagova, A. Paunova)
Språk
Flerspråkigt verk
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Bulgarien, Sofija 723 sidor.