Kirjeitä virolaiselle runoilijalle

Författare
M. A. Numminen
(M. A. Numminen.)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1987 Finland, Porvoo 151 sidor.