Kirurgens dotter

Originaltitel
Kirurgens dotter
Författare
Cannie Möller
(Cannie Möller & Henry Meyer.)
Genre
Roman, Romaner
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hoi Förlag, Exakta print AB 2020 Sverige, Helsingborg, Malmö 431 sidor 21 cm 978-91-89201-78-1
Hoi förlag, Scandbook 2020 Sverige, Helsingborg, Falun 431 sidor 21 cm 978-91-7697-240-3
Hoi Förlag nnnn 978-91-7697-283-0