Kisse Videmiss

Författare
Margaret Wise Brown
(Teckningar: Leonard Weisgard svensk text: Erna och Gösta Knutsson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folket i bild, Seelig 1958 Sverige, Stockholm [24] sidor. : ill.
Folket i bild 1952 Sverige, Stockholm (28)s : Ill