Kläderna och människan i medeltidens Sverige och Norge

Författare
Eva Andersson
(Eva Andersson.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska institutionen, Göteborgs universitet, Intellecta Docusys 2006 Sverige, Göteborg, Göteborg [4], 378 sidor. ill. 23 cm