Klagshamns gamla skola - utredning inför tillbyggnad och fasadändring : fastigheten Klagshamn 30:23, Västra Klagstorps socken i Malmö stad, Skåne län : kulturhistorisk utredning

Författare
Pia Gunnarsson Wallin
(Pia Gunnarsson Wallin och Lars Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Enheten för kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö cop 2006 Sverige, Malmö 13 sidor. : ill.