Klanens förbannelse

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saga Egmont 2018 Danmark 194 sidor 22 cm 978-87-26-04274-0
Wennerberg 1982 Sverige, Malmö 191 sidor. 18 cm 91-35-02429-1
Saga Egmont nnnn 978-87-11-65782-9