Klassföreståndarskapet i förvandling - om klassföreståndarskapet och lärarens sociala kompetens

Författare
Moira von Wright
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförb. 1995 Sverige, Stockholm 24 sidor. 30 cm