Klassfiende Pjästext

Författare
Nigel Williams
(Nigel, Williams tolkning till ett slags svenska: Klas Östergren och Håkan Bjerking.)
Genre
Drama, Dramatik, Handskrifter
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stadsteatern 1983 Sverige, Göteborg 120 sidor.
Dramaten 1982 Sverige, Stockholm 1 häfte