Klassificering av farligt gods - väg, järnväg, flyg, sjö

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens räddningsverk 1999 Sverige, Karlstad 217, 217 sidor. 30 cm
Statens räddningsverk, Sjuhäradsbygdens tr. 1997 Sverige, Karlstad, Borås [6], 196, 194 sidor. enbart tab. 30 cm
Risk- och miljöavd., Statens räddningsverk, Knappen 1995 Sverige, Karlstad, Karlstad 6, 100, 98 sidor. enbart tab. 30 cm