Klassiska brohaverier - bakgrund, förklaring och analys

Originaltitel
Understanding bridge collapses
Författare
Björn Åkesson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Publit 2011 Sverige, Stockholm 269 sidor. : ill. 30 cm 978-91-7437-268-7