Klassiska svenska smaker - recept med ursprung och originalitet

Författare
Carl-Jan Granqvist
(Carl Jan Granqvist, Lena Katarina Swanberg fotograf: Pål Allan)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska institutet (SI) 2005 Sverige, Stockholm [48] sidor. : färgill. 24 x 22 cm 91-520-0842-8